Bij SCZO geen gebruikelijk loon DGA meer

Bent u (startende) ondernemer in een BV of in een andere rechtsvorm die onder de vennootschapsbelasting valt, dan moet u uzelf om te beginnen een ‘gebruikelijk loon’ toekennen. Het gebruikelijke jaarloon in 2013 moet minimaal 43.000,- euro (inclusief bijtelling auto) bedragen en minimaal het loon van de meest verdienende werknemer.

Als de winst van de BV, een coöperatie of een andere rechtsvorm die onder de vennootschapsbelasting valt voor 90% of meer behaald wordt door uw persoonlijke arbeid, dan moet uw gebruikelijk loon minstens 70% bedragen van de winst, waarbij met uw salaris geen rekening wordt gehouden.

SCZO helpt u hiervan te bevrijden

Met het SCZO-concept kunt u uzelf desnoods een wettelijk minimumloon (of minder) toekennen en hoe hoog de winst van uw persoonlijke arbeid ook is.

Alle winst die overblijft valt dan onder de 20% of 25% vennootschapsbelasting. (winstbelasting)