Concept

Wilt u een eigen (toekomstig) bedrijf oprichten, maar vindt u de risico’s te groot? De belastingdruk te hoog? En wilt u graag sociaal verzekerd zijn? Dan is ons concept iets voor u. Coöperatief, sociaal en duurzaam ondernemen is ons uitgangspunt en op deze pagina kunt u lezen waarom.

U kunt ons concept zien als een vorm van (re-)integratie: wij helpen u door middel van coaching en begeleiding zelfstandig een bedrijf te leiden en actief deel te nemen aan de maatschappij. Tegelijk steunt u ondernemers in ontwikkelingslanden, doordat een deel van uw jaarwinst (minimaal vijf procent) ter beschikking komt van organisaties die microkrediet verstrekken. Dit geld geven wij dus niet weg: het blijft terugkomen en de kringloop wordt steeds groter. Het concept werkt als volgt.

De beginsituatie

We bespreken met u de plannen en zo nodig maken wij met u een ondernemingsplan. Als we tot overeenstemming zijn gekomen, richt u met ons een coöperatie of een BV op. U verzorgt het met onze hulp het bestuur, wij de boekhouding en de administratie. De stichting is op dit moment eigenaar van het bedrijf en u bentals bestuurder in loondienst bij uw eigen toekomstige bedrijf. Het voordeel hiervan is dat u verzekerd bent, geen VAR-verklaring of Beschikking Geen Loonheffing ((BGL) nodig hebt en door de rechtsvorm (coöperatie U.A. of BV) niet privé aansprakelijk bent. Ondanks alle voordelen bent u zelf verantwoordelijk voor het vinden van klanten en de koers van uw toekomstig bedrijf. U bepaalt zelf de naam van het bedrijf, u gaat verplichtingen aan voor de coöperatie of BV en u haalt ook de omzet binnen. Het is in feite ondernemen met (veel) minder zorgen.

Tussensituatie

U krijgt steeds meer zelfstandigheid. Aan het begin van deze fase kunnen wij u (indien gewenst) coachen en assisteren – naarmate deze fase vordert, staat u steeds meer zelf aan het roer. Nog steeds bestuurt u uw toekomstig bedrijf in de praktijk. Het bedrijf is nog steeds honderd procent eigendom van de stichting. De boekhouding en administratie blijven wij doen, zodat u zich kunt richten op het vinden en bedienen van klanten. Deze fase duurt tot ongeveer 24 tot 48 maanden vanaf de oprichting van de coöperatie of BV. Gedurende deze tijd leert u veel en zullen de risico’s beperkt blijven door de begeleiding van de stichting.

Eindsituatie

Na deze 24 tot 48 maanden kunt u kiezen wat u wilt. Als het bedrijf stabiel draait en een goede prognose heeft, ligt het voor de hand dat u ook formeel eigenaar wordt. SCZO draagt het eigendom over voor maximaal 95 procent. De stichting blijft dus minimaal vijf procent eigenaar van de coöperatie en krijgt eveneens minimaal vijf procent van de winst uitgekeerd. Hiermee kan in microkredietorganisaties worden geïnvesteerd. De boekhouding kunnen wij blijven doen.

Opmerking: er is een mogelijkheid om (als u daar behoefte aan heeft) de resterende vijf procent eigendom af te kopen. Neem voor informatie over deze mogelijkheid contact op met de stichting.

Door een verantwoord gebruik van de coöperatieve rechtsvorm of BV kunnen ondernemers in binnen- en buitenland vooruit. SCZO laat zien dat er leuke, creatieve dingen mogelijk zijn in het kader van maatschappelijk ondernemen.