Doelstelling en missie

SCZO heeft als missie de oprichting van succesvolle bedrijven te realiseren, in Nederland en daarbuiten. Het gaat in eerste instantie om Nederlandse ondernemers die het in de maatschappij ‘minder makkelijk’ hebben. Met de door hen bereikte resultaten steunen we ondernemers in het buitenland. Zo bevorderen wij de zelfredzaamheid van ondernemers. De afhankelijkheid wordt beperkt, bijvoorbeeld omdat een sociale uitkering niet meer nodig is.

Doelstellingen (zoals in de statuten is vastgelegd):

  1. Het bevorderen van het coöperatief zelfstandig ondernemerschap in Nederland in het algemeen, om daarmee de (eventuele) werkloosheid van de Nederlandse burger en de bijkomende financiële afhankelijkheid van de uitkeringsinstanties te minimaliseren.
  2. Het bevorderen van coöperatief zelfstandig ondernemerschap in Nederland van goed en hoger opgeleide mensen, met als specifiek de doelgroepen: (langdurig) werklozen, minder validen, chronisch zieken, gefailleerden en minder draagkrachtigen om daarmee de financiële afhankelijkheid van hen bij de uitkeringsinstanties te minimaliseren.
  3. Het bevorderen van (coöperatief) zelfstandig ondernemerschap in ontwikkelingslanden , door het financieel ondersteunen van het microkrediet in deze landen, middels inkomsten uit participaties van ondernemingen die door deze stichting (mede) zijn opgezet.
  4. Het hebben van geen winstoogmerk om punt drie te realiseren.