Microkrediet

Microkrediet zijn kleine leningen die worden verstrekt aan ondernemers in voornamelijk ontwikkelingslanden. Deze leningen houden maximaal enkele honderden euro’s in die de ondernemers een kans geven om op te starten.

Door het lage bedrag bouwen zij dan ook niet een al te hoge schuld op. Wegens het gebrek aan onderpand, een vast maandinkomen en een kredietgeschiedenis kunnen zij vaak niet lenen bij banken in eigen land.

Verschillende organisaties helpen microkrediet te verstrekken aan ondernemers in ontwikkelingslanden, zoals Oikocredit en Day for Change. “Wegens het gebrek aan onderpand, een vast maandinkomen en een kredietgeschiedenis kunnen ondernemers in ontwikkelingslanden vaak niet lenen bij een bank in eigen land.” Zowel individuele ondernemers als zogenaamde solidariteitsgroepen komen in aanmerking voor microkrediet. Meestal betreft het de tweede groep, omdat daar een aantal voordelen aan zitten. De groepsleden staan voor elkaar garant, dus zij zoeken zelf nieuwe leden, waardoor het bankpersoneel wordt ontlast. Ook ontstaat er een sociale druk, die zorgt voor afbetalingen, omdat als een lid niet betaald, de rest van de groep er nadelen van zou ondervinden.

Kredietverstrekkende organisaties hebben vaak een voorkeur om hun krediet te verstrekken aan vrouwen, omdat statistisch gezien vrouwen betrouwbaarder zijn met terugbetalen. Ook kan dit een positieve invloed hebben op de emancipatie van vrouwen.