Ontwikkelingshulp

Middels ons concept proberen wij zelfvoorziening in fundraising te creëren. Het eigen vermogen dat wij verdienen via de coöperaties of BV’s die wij oprichten voor onze cliënten gebruiken wij om ondernemers in ontwikkelingslanden te helpen. Dit verdiende geld wordt belegd in en uitgeleend aan gespecialiseerde microkredietorganisaties.

Uiteraard accepteren wij ook donaties en andere vormen van traditionele fundraising. “Het mooie is dat er met de fundraising zelf ook mensen worden geholpen. Dat zijn dus twee vliegen in één klap!” Traditionele goede doelen organisaties hebben het vaak moeilijk met fundraising. Mensen kiezen toch vaak om te doneren aan de grotere organisaties, waardoor de kleinere organisaties ondergesneeuwd raken.

Dat is de reden dat wij door middel van dit originele concept een nieuwe, efficiënte manier van fundraising realiseren. Het mooie is dat er met de fundraising zelf ook mensen worden geholpen. Dat zijn dus twee vliegen in één klap.

Positieve vicieuze cirkel
Het geld dat wij investeren in ontwikkelingslanden geven wij niet uit. Wij beleggen het en lenen het uit. Hierdoor komt het geld weer terug. Doordat het geld steeds wordt aangevuld door inkomsten van de coöperaties en BV’s en externe inkomstenbronnen wordt deze cirkel steeds groter. Hierdoor zijn wij in staat steeds meer (groepen) mensen te helpen. Doordat wij grotere bedragen kunnen beleggen in en uitlenen aan microkrediet organisaties, kunnen zij meer mensen bereiken.

We kunnen dus blijven functioneren zonder donaties. Als we deze cirkel echter met een sneller tempo willen laten groeien, kunnen wij elke hulp gebruiken. Daarom vragen wij u toch om donaties. Ook de andere gebruikelijke traditionele schenkingen zijn welkom.

Toekomstige projecten
De groei van de cirkel is belangrijk voor ons. Als hij groot genoeg is, zouden wij in de toekomst projecten kunnen opzetten in de ontwikkelingslanden zelf. Onze focus ligt op het moment op mensen in Nederland helpen, al zouden we graag gedeeltelijk onafhankelijk van andere organisaties projecten met ondernemers in ontwikkelingslanden opzetten. Hier hebben we op het moment de mankracht en financiën niet voor.

Bestaande microkredietorganisaties kunnen hun krediet efficiënter gebruiken en zich richten op groepen ondernemers waar goede resultaten kunnen worden geboekt. Zij kennen de wereld. Daarom investeren wij in bestaande organisaties.

Wij hopen dus op den duur onafhankelijk ondernemers te benaderen en hen met een aangepaste versie van ons concept in Nederland te helpen in hun eigen land. Om dit op een korter termijn te kunnen realiseren hebben wij toch donaties nodig. Steun ons.