SCZO juicht de transparantie van aandeelhouders toe

In de aanpak van financieel-economische fraude is ervoor gekozen om het eerder aangekondigde centraal aandeelhoudersregister onder te brengen bij het Handelsregister dat wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. 

Het doel van het beoogde register is om transparant te maken wie als aandeelhouders betrokken zijn bij een onderneming.

Nu kost het toezichthouders en opsporingsdiensten vaak veel tijd om te achterhalen wie zich schuilhoudt achter een Besloten Vennootschap (BV), een niet-beursgenoteerde Naamloze Vennootschap (NV) of een constructie met meerdere vennootschappen.

Het voordeel van het onderbrengen van het centraal aandeelhoudersregister bij de Kamer van Koophandel is dat straks de informatie over rechtspersonen, hun bestuurders en aandeelhouders op één centrale plaats aanwezig is. Hierdoor kunnen opsporingsdiensten sneller over informatie beschikken in de aanpak van financieel-economische fraude.

Bovendien beperkt het onderbrengen van het centraal aandeelhoudersregister bij de Kamer van Koophandel de lasten voor burgers en het bedrijfsleven. ,,Het optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur en het voorkomen van vermijdbare kosten acht ik in deze economische tijden van groot belang’’, aldus minister Opstelten.

Het streven is om eind 2013 met de minister van Economische Zaken een voorstel naar de Tweede Kamer te sturen voor de wijziging van het Handelsregisterbesluit, waarin nadere regels zullen worden gesteld voor het centraal aandeelhoudersregister.

Bron [ Rijksoverheid.nl ]