Home

Wilt u een (toekomstig) bedrijf starten? Onder meer in de volgende situaties kan SCZO u helpen

  • u heeft een uitkering
  • u zit in een echtscheiding
  • u heeft last van leeftijdsdiscriminatie
  • u ziet op tegen de risico’s van een eigen bedrijf
  • u heeft een beperking
  • u heeft een chronische ziekte
  • u zit of komt in de schuldsanering
  • u bent of wordt binnenkort failliet verklaard
  • u wilt veilig samenwerken bij de opstart van uw bedrijf

SCZO geeft de mensen in de Nederlandse samenleving die het minder makkelijk hebben, een kans om zichzelf te ontplooien en ze steunt daarnaast ondernemers in ontwikkelingslanden. Een bedrijf kan een succesvolle manier zijn om te ontkomen aan een uitkeringssituatie en het sneller aflossen van geldschulden. En wie denkt geen werkgever meer te zullen vinden, kan de verkregen vakkennis gebruiken in een eigen onderneming.

Van de deelnemende ondernemers wordt een kleine tegenprestatie gevraagd. U leest daarover meer op de concept-pagina. Een klein deel (minimaal vijf procent) van de verkregen opbrengsten worden ter beschikking gesteld aan ondernemers in de derde wereld via betrouwbare organisaties die ter plaatse actief zijn en die veel expertise hebben op dit gebied.

Duurzaam ondernemen gebeurt in woorden en daden. Dat is een van onze uitgangspunten. Een duurzame, sociale economie is in ieders voordeel. SCZO denkt dat iedereen daaraan een bijdrage kan leveren. Dus u ook.